Viikkomateriaali

Positiivisen mielenterveyden edistäminen, kriisien ja vaikeiden asioiden käsittely, arvokeskustelun mahdollistaminen sekä kaveritaitojen vahvistaminen ovat koulujen tehtävä, mutta eivät kuulu minkään oppiaineen alle. Viikkomateriaali on kuin oppikirjan opettajaversio, jossa on valmiit tarinat ja tehtävät asioiden käsittelyyn. Uusimmat tehtävät voi lukea suoraan etusivulta.

Kriisien käsittely

 Viikoittain ilmestyvä materiaali pysyy ajantasaisena jos vaikka maailmalla syttyy sota tai muu kriisi, jota pitää koulussa käsitellä. Materiaalin avulla koko Suomen kaikkien koulujen oppilaat saavat samanarvoisen, samanaikaisen ja sisällöltään yhdenvertaisen tuen asian käsittelyn suhteen. Muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien ei tarvitse arvuutella, mitä koulussa on puhuttu, kun materiaali on kaikille sama. 

Positiivisen mielenterveyden edistäminen

Hyvää mieltä, tunteiden käsittelyä, kaveritaitoja, omaa jaksamista, aktiivisuutta ja innostusta lisäävät kertomukset ja leikkimieliset pelit tukevat positiivista mielenterveyttä. Yhteinen materiaali luo koulun arkea ja arvopohjaa tukevan ilmapiirin. Materiaali on opettajalle vaivaton eikä vaadi mitään erityisosaamista.

Materiaalin käyttäminen kouluissa

Viikoittainen materiaali sopii sellaisenaan ilman soveltamista tai ennakkovalmisteluja koulun arkeen. Sivu vain auki ja aikuinen voi lukea tarinan, pelin ohjeet, tehtävänannon tai tapauskertomuksen oppilaille luokan edestä, verkon välityksellä tai vaikka keskusradiosta. Kun tekeminen muuttuu toistuvaksi rutiiniksi se luo turvaa muiden struktuureiden tavoin oppilaiden lisäksi myös koulun henkilökunnalle. 


Uudet viikkomateriaalit löytyvät etusivulta

Vanhat viikkomateriaalit