Opettajalle

Opettajan lisämateriaali sisältää toiminnallisia menetelmiä erilaisten aihepiirien käsittelemiseen. Menetelmät ovat sovellettavissa eri oppiaineisiin monipuolistamaan opintokokonaisuuksia. Opetussuunnitelman erilaisiin kokonaisuuksiin materiaalista löytyy valmiiksi pilkottuja ohjeita.


ELÄINTARINA ERILAISUUDEN HYVÄKSYMISESTÄ


Eläintarinat eli faabelit, ovat opettavaisia kertomuksia. Tämä kertomus on erilaisuuden hyväksymisestä. Sopii alakouluikäisille keskustelun pohjaksi. 

LUOVUUS EI OLE LAHJAKKUUTTA, VAAN ROHKEUTTA -HARJOITUKSIA


Luovuuden käyttö on arjen haasteista selviytymistä. Kehittämällä omaa luovuusajattelua voi parantaa arjen sujuvuutta, lisätä mielen hyvinvointia ja oppia. Luovuusharjoituksia varioimalla, ne muuttuvat koulutuntien toiminnallisiksi harjoitteiksi, joilla voidaan saavuttaa monipuolisia oppimistuloksia.


SURUN KÄSITTELY KOULUSSA

Toiminnallinen oppitunti alakouluun, kun suru saapuu luokkaan.


OSALLISUUS - TYÖVÄLINEITÄ OPETUKSEEEN

Menetelmäoppaassa on helposti toteutettavia käytännön vinkkejä osallisuuden tukemiseen. 


RYHMÄYTYS

Tähän on koottu ryhmäytysmateriaalia toisen asteen opiskelijoille. 

Pelit on nimetty lukion oppiaineiden mukaisesti.