Tunteiden käsittely

Tunnekasvatuksen menetelmillä tullaan paremmaksi omien erilaisten tunnetilojen tunnistamisessa, kehitetään empatiakykyä, opetellaan sanoittamaan omaa olotilaa ja harjoitellaan ylikorostuneiden negatiivisien tunteiden käsittelyä. Surun, pelkotilojen ja ahdistuneisuuden kohtaamiseen sekä näiden tuntemusten käsittelyyn toiminnalliset menetelmät ovat lasten ja nuorten kohdalla toimivammat, kuin pelkkä keskustelu. Harjoitteista ja tarinoista on hyötyä vaikkei tunteiden käsittelyyn liittyisi ongelmia. 


Toisista kulttuureista tulevien lasten ja aikuisten kohdalla helpottaa tunteiden sanoittaminen ja ohjaajan ilmeikkyys. Erilaiset kasvonpiirteet, elekieli, puheäänen voimakkuus, temperamentti ja jopa tunteet ovat kulttuurisidonnaisia. Näiden harjoitteiden avulla voidaan kuitenkin opetalla yhdessä tunnistamaan tunteita ja hallitsemaan niitä.


Helppo ristikko, sopii hyvinvointipäiviin tai aiheen opetuksen tueksi.

Surun käsittely alakoulun luokassa. Toiminnallinen oppitunti ja ohjeet surulaatikon valmistukseen ja käyttöön.