vk 36, syrjinnän ehkäisy raportti käytäntöön

04.09.2023

#suvaitsevaisuus #hyväksyntä #asennekasvatus #tehtävä

TEHTÄVÄN VOI TEHDÄ PIENISSÄ RYHMISSÄ TAI YKSILÖTYÖNÄ.

TEHTÄVÄN VOI TEHDÄ KIRJOITTAMALLA TAI PIIRTÄMÄLLÄ.

OHJAAJA LUKEE:

Suomen hallitus on antanut tiedotteen syrjinnän ehkäisemisestä. Tänään saattekin asiaan liittyen varsinaisen aivopähkinän, eli saatte keksiä ratkaisuja, mitä hankalampiin tilanteisiin. Luotan teidän mielikuvitukseen ja ratkaisutaitoihin.

Ennen varsinaisen työn aloittamista kerron neljän keskeisen sanan merkityksen, jotta kaikki ymmärtäisivät ne samalla tavalla.

Rasismi, se tarkoittaa lyhykäisyydessään, että ajattelee toisesta ihmisestä, että hän on huonompi tai hänelle ei kuulu yhtä paljon asioita sen vuoksi, että hän on erilainen. Erilaisuus voi olla esimerkiksi sukupuoli, uskonto, mielipide, ihonväri, asuinpaikka, vammaisuus tai joku muu sellainen.

Syrjintä tarkoittaa taas, että ei hyväksy tai ota mukaan toimintaan jotain toista ihmisiä. Syrjintää ei ole, jos joskus haluat olla yksin tai kaksin jonkun kanssa, siis joskus. Syrjintää on, jos osa ihmisistä jätetään ulkopuolelle ja muilla on mahdollisuus osallistua.

Suvaitsevaisuus tarkoittaa, että hyväksyy toisten ihmisten erilaisuuden. Se ei tarkoita, että tarvitsisi hyväksyä huono käytös tai rumat puheet.

Ennakkoluulo tarkoittaa juuri sitä. Eli etukäteen on joku kuvitelma toisesta ihmisestä sen perusteella, miltä hän näyttää tai vaikuttaa muuten. Ennakkoluuloihin liittyy yleistäminen. Yleistäminen on sitä, että ajatellaan yhdestä ihmisestä jotain sen perusteella, mihin ryhmään hän kuuluu. Esimerkiksi kaikki pojat sitä tai kaikki vanhat ihmiset tätä.

Nyt voimmekin aloittaa. Tehtävää varten tarvitse kynää ja paperia.

Kohtia suunnitelmassa on kolme. Luen hallituksen tiedotteesta kohdan ja tilanteen.

Ensimmäinen kohta. Kuuntele koko tehtävät, ennen kuin aloitat.

Hallitus kirjoittaa: Ehkäistään syrjintää liikunnassa ja pyritään saamaan kaikki maahanmuuttajataustaiset ja vammaiset lapset mukaan toimintaan. Tehtävä: Koulussa pelataan jalkapalloa, mutta sen suhteen on kaksi ongelmaa. Yksi oppilas on pyörätuolissa ja toinen on uusi koululainen, joka ei osaa suomea. Mitä teette, jotta kaikki voisivat osallistua?

(Aikaa tekemiseen)

Toinen tilanne. Hallitus kirjoittaa: Työskennellään yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi, jotta kaikki tuntisivat olonsa turvalliseksi ja hyväksi taustastaan riippumatta. Tehtävä: Välitunnilla pelaatte puhelimella verkkopeliä. Yhden oppilaan kotona on kyseisen pelin pelaaminen kielletty. Miten ratkaisette ongelman, jotta yksi ei jää ulkopuoliseksi?

(Aikaa tekemiseen)

Viimeinen tilanne. Hallitus kirjoittaa: Vahvistetaan opettajien osaamista syrjimättömyydessä, tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa. Tehtävä: Luokallanne on ongelma. Yksi oppilaista jätetään jatkuvasti ulkopuoliseksi. Opettaja ei tiedä, mitä voisi tehdä. Miten voisitte auttaa opettajaanne?

(Aikaa tekemiseen)

LOPUKSI OHJAAJA VOI KYSYÄ RATKAISUISTA TAI NIISTÄ VOI KOOTA JULISTEEN/NÄYTTELYN LUOKAN SEINÄLLE.